I. SỨ MỆNH:

  1. Cung cấp dịch vụ nước sạch chất lượng cao theo nhu cầu của khách hàng
  2. Góp phần cải thiện môi trường, nâng cao sức khoẻ và lợi ích cộng đồng.
  3. Phải làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng đối với các dịch vụ của Công ty.
  4. Nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ Hệ thống cấp nước và môi trường, nhất là nguồn nước
  5. Tạo dựng cho cán bộ, người lao động môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.

II. TẦM NHÌN

  • Phấn đấu thành một trong những Công ty có dịch vụ cấp nước tốt nhất Việt Nam.
  • Đến năm 2020, thành công ty có hệ thống cấp nước thông minh, với trình độ quản trị tiên tiến và công nghệ hiện đại, tương đương các nước phát triển.
  • Phấn đấu cung cấp nước sạch uống tại vòi cho nhân dân.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: